ANAHIT

High-level Event on

22 September 2021

 20:00 Yerevan time

Future of the armenian dance

Seminar

 

 

International Dance Council, CID, UNESCO, Paris

admin@anahit.org

WhatsApp & Telegram: +30 69 098 77 885

 

Chairpersons' welcoming speech

Երբ պարն աղոթք է դառնում, և բեմ-խորանի վրա սկսվում է ազգային պատարագ, ապա մարմնի յուրաքանչյուր շարժում վերածվում է աղոթամրմուռ բառի, որը Հայոց հոգու մեռոնով է օծված:

Գագիկ Գինոսյան

CID Seminars are offered free of charge to dance professionals from all forms of dance (not necessarily Members of the CID) provided they register till the previous day.

A seminar

right before the world congress

of dance researches

in armenia

22 September 2021

Invitation

Future of the Armenian dance
22 september 2021

You are cordially invited to attend the following seminar, free of charge.
Time: Thursday 22 September 2021 at 20:00 Yerevan time
Theme: Future of the Armenian Dance
Language: Armenian, English and Russian
Organizer: Vanadzor section of the International Dance Council, CID at UNESCO
Open to dance educators in all forms of dance, professionals only.

To receive the Zoom link, please write to ExecSec01@cid-world.org

ՀՐԱՎԵՐ

Հայկական պարերի ապագան

Սեպտեմբերի 22-ին, 2021թ․, Երևանի ժամանակով 20:00-ին

Ձեզ սրտանց հրավիրում ենք մասնակցելու հետևյալ անվճար սեմինարին: Սեպտեմբերի 22-ին, Երևանի ժամանակով 20:00-ին: Սեմինարի թեման է` Հայկական պարերի ապագան։ Լեզուն` Հայերեն, Անգլերեն և Ռուսերեն Կազմակերպիչ` Յունեսկոյին կից Պարի միջազգային խորհրդի Վանաձորի մասնաճյուղ:

Սեմինարը բաց է ցանկացած պարատեսակի պարուսույցների և մասնագետների համար:

Սեմինարի հղումը ստանալու համար, խնդրում ենք գրանցվել` ExecSec01@cid-world.org:

Registration

SOLD OUT !

Program

– Opening by the President of the CID UNESCO – Dr. Alkis Raftis

– Welcoming speech by Chairperson, dance researcher Mr. Tom Bozigyan

– Welcoming speech by Chairperson, dance researcher Mr. Gagik Ginosyan

– Presentation of the Seminar Team and CID officials – Presentation of the CID UNSECO (International Dance Council)

– Speakers 1st round (5 to 10 minutes each)

– Speakers 2nd round (2 minutes each, or more)

– Conclusion and closure

Etiquette for CID seminars

Your name. Write your full name in your window; no anonymous participants or artistic names.
Self-presentation. When unmuted start by presenting yourself in a few words.
Speak clearly, think that for many conferees it is not their mother language.
Be brief. Prepare your intervention and time it. Remember you address select professionals who are knowledgeable and have limited time.
Appearance. No lights behind you; no noises; prefer a clear background.

The meeting is secured by our moderators.

ZOOM

Zoom invitation will be sent to those, who has passed the REGISTRATION.

Click on the link when you’re ready to join. Your browser will prompt you to open the Zoom application, or you can join just by clicking “start from your browser”.  We will operate a Waiting Room from 19.00pm until the welcome and introduction of the program.

Latecomers will be able to join the seminar directly via the same link, so you may check back in at any point during the day. 

You may choose to switch on or off your camera, but your mic will be muted throughout the day and will only be enabled if you are due to speak, or if you would like to ask a question or make a point during the discussion sessions which follow each panel of papers. 

Questions and discussion will be conducted using the RAISE HAND function. When invited to do so by the chair, you can indicate that you wish to ask a question by raising your virtual hand and the chair will ask you to unmute your mic. 

The written CHAT function will be available for you to message during the seminar.

Please note, we may have some breaks between sessions

Don’t worry, we will explain the procedure in person.

For Participation Certificate, please contact

e-mail: admin@anahit.org

WhatsApp & Telegram: +30 69 098 77 885

International Dance Council, CID, UNESCO

Paris