ANAHIT

BIOGRAPHY & TETSIMONIALS

Anahit Saribekyan

Business developer

event organizer

Dance Researcher / Performer

Specialist on Psycho-Pedagogical approach in choreographic art

Organizer/Co-Organizer of Scientific World Dance Events / Conferences / Congresses / Seminars

Honored Guest - Jury President/Member of several World Art Competition/Festivals

Experience

2005 - Present

Founder / Director / Choreographer Anahit International Arts Academy - WorldWide
& Nairi Ensemble, Nizhny Novgorod -Russia

2021 - 2022

Lecturer
at Institue of Culture, Georgia on
Psycho-Pedagogical approach in choreographic art

2014 - 2022

Volunteer / work on distance

Regional Supervisor,
Web Designer
of more than 50 scientific dance websites of
the International Dance Council

CID c/o UNESCO
Paris, France

2013 - 2022

President, Vanadzor Section CID, Armenia

2017 - 2020

Volunteer / work on distance

CEO / Coordinator / Choreographer (distance work), Caryatids Ancient Greek Dance Ensemble
Athens, Greece

1998 - 2002

Dance teacher, YMCA - Vanadzor city, Armenia

About Me

23 years experience as:
– Business developer,
– Event organizer, 
– teaching, lecturing, choreographing and performing, 
– specialist on Psycho-Pedagogical approach in choreographic art 

12 years experience as:
– designer of various dance research websites of the International Dance Council – CID at UNESCO,
– Organizer/Co-Organizer of Scientific World Dance Events / Conferences / Congresses / Seminars,
– Jury President/Member of several World Art Competition/Festivals

Copyrighted ©
– founder of “Abstract-Monumental stage choreography” dance style © – under the auspices of CID at UNESCO,
– founder of “Hands Technique” workshop (solo and group),
Fractals in dance ©,


Languages:
– English C2,
– Russian C2,
– Greek B2,
– Armenian C2 (Native),

Married

Carier focus

Enthusiastic business major with excellent communication skills and strong motivation to succeed.

SUMMARY OF SKILLS

Excellent analytical skills, computer proficient (Microsoft Office, Adobe Photoshop / Premiere Pro, Joomla and WordPress), quick learner, attention to details, cooperative and collaborative team member, outstanding interpersonal skills, energetic and extremely organized, strong verbal communication, issue resolution.

Education

2015 - 2017

Master degree
MBA, Greenwich University, London - UK

2002 - 2008

Bachelor degree
State Pedagogical University of Nizhni Novgorod city, Russia
Social Pedagogy
Specialization: Rehabilitation of children with Deviant behavior

1993 - 1998

Art School - Dance Department, Vanadzor city, Armenia

Professional Skills

 • Business Developer
 • Transformational Leader
 • Web Designer
 • Creative Problem Solver / NLP
 • Choreographer / Dance Teacher / Researcher
 • Dancer / Singer / Actress / Model

Personal Skills

 • Communication
 • Teamwork
 • Creativity
 • Leadership
 • Management

Contact

Testimonials

“I have known Anahit since many years as an active member of the International Dance Council (CID) I have appreciated her graceful personality , her artistic work , her teaching , her international dimension (Russia, Armenia, Greece …..) her multiple contacts and her technical skills I am grateful to her for her recent assistance in the creation of the website “Dance and Spirituality” which will be the foundation and knowledge base for the CID’s homonym program. She is also curating many websites of CID including the one concerning its Paris Section. I wish her to continue her activities and bring her unique springtime to all people that meet her"

Ανα-χορο-βίωση

Του αρχαιοελληνικού χορού φέρνω την αναβίωση
βάζω στις μούχλες τις παλιές μοντέρνα αντιβίωση.

Ανοίγω τα παράθυρα να μπει φρέσκος αέρας
σε βολεμένους κι αραχτούς δείχνω αδρά το πέρας.

Στους χορογράφους τελικά τον πρώτο λόγο δίνω
γραφιάδες και φιλόλογους στην άκρη τους αφήνω.

Δίνω στα πλήθη το χορό τον αναβιωμένο
μπούχτισα το κρυφό σχολειό το περιορισμένο.

Θέλω να βλέπω αρχαϊκά τις μάζες να χορεύουν
το κλέος των προγόνων τους μόνοι τους να γυρεύουν.

Στην άκρη, επιστήμονες, είπατε τα δικά σας,
ελάτε δάσκαλοι χορού, ήρθε πια η σειρά σας.

ΑλκηςΡάφτης
25/12/2017

Դու էլ մասուրի նման մի վայրի վարդ, Որ պարտեզում չի կարող բանտվել։ Ազատ․․․ Եվ նրա հոտաբույրը ամեն մարդ չի կարող ստանալ․ ԵՎ ՈՉ ԷԼ ՔԱՂԵԼ
____________________
Քո նման էր Իսրաել Օրին։ Դու մանրուքների առաջ կանգ չես առնում, միայն նպատակին ես սևեռվում։ 5.05.15
___________________
Քո մարմինն է օձանման, քո խելքն է ճկուն օձանման, իսկ քո շունչն է բուժիչ ոնց որ օձի թույնը։ Դու կարող ոս թույնը դեղ ու ճարի վերածել։ Սա է ճիշտը։ Դու չես խայթում այլ՝ փայփայում, դու չես խեղդում այլ՝ շոյում։ 16.07.15

_____________________

ՊԱՐՈՒՀԻՆ
Ձօն՝ Անահիտ Սարիբէգեանի

Մանիշագոյն վարագոյրի ծալքերէն
Յայտնուեցաւ շուքի նման հուլօրէն
Զգեստաւորուած շղարշներով թափանցիկ.
Բոպիկ ոտքերը սահեցան դէպի բեմ
Աստղ մը որպէս իր երթին մէջ լուսաճեմ
Վետվետումով իր հասակին սլացիկ:

Ափերուն մէջ կը թրթռային զոյգ զիլեր
Իսկ իր մէջքին անթիւ բոժոժ կը հնչէր
Կարծես բամբիռ մեհեանի մէջ հեթանոս.
Եւ պարուհին կ՝երգէր մարմնով հոլանի
Ու կը պարէր իր մատներով վարդենի
Ոստոստելով, շօրօրալով հոն ու հոս:

Հէքիաթ էր նա եւ իրական առասպել
Որ կը հեւար քօղերուն տակ նրբաթել
Մինչ կը շրջէր գալարուելով խօլաբար.
Երբ կանգ առաւ այս պատարագը յանկարծ
Քուրմը անշարժ շողերուն տակ էր կանգնած
Բայց իր ոգին կը թեւածէր որպէս պար...

Աթէնք, 8/1/14 ................Յակոբ Ճ.

"I was fortunate to cross path with Anahit during the general assembly meet of CID at Athens a few years ago and she Instantly struck a connection with me with her finest nature and approach towards the art. She further impressed me with her deep understanding of the art civilization and how the cultures are closely connected despite the geographical and political differences. We invested our times diving deeper into the similarities of our cultures and art and it felt so surreal to realize what we represent today, is a cumulative of what we are shaped into through not just one, but many life times. Anahit's representation of art, thereby carries a lot more than a coming together of physical formations. Each piece of art that she brings about, I felt, is a result of her immense analysis and understanding that has gone into it. I truly appreciate her artistic endeavors and I am eagerly looking forward to her future productions. My best wishes Ana! "

"The art of Anahit Saribekyan as unique and incomparable as the artists herself.
Anahit is a mega-human, mega-dancer, singer, choreographer and personality! She makes everyone around falling in love with her, children she works with, audience, parents, colleagues. Anahit-jan has created a series of incredible dance performances for the Raduga dance company such as choreographic miniatures Dancing Caryatides and Catharsis. Dancing Caryatides have been awarded a laureate prize of the 1st category at the Star Energy International Festival in January 2020. Everyone in our company including children, parents, pedagogues are happy to express their deep gratitude, respect and support to the outstanding dancer, choreographer and art-historian, our dear Anahit-jan. "

" I met Anahit only 10 months ago (August 2019) at a camp in Greece but I felt as if I had known her all my life. Anahit impressed me with the ease and eagerness that she was dancing an Armenian folklore dance, but mostly with the love that she was dancing. The dance came from her heart and you could easily see that. I loved her grace and her professional touch while she was teaching her workshops. I find Anahit's choreographies quite diverse, I see she likes to experiment in styles and you have to be a really brave artist to be able to do that - switch between different roles."

This is when I firs met Anahit – it felt like being sisters.

" Anahit's art is sacredly authentic, thus is a gem for the humanity.
. This multi-faceted artist preserves ancient traditions that can't be lost.
. The image, costumes, the voice tembre, theatrical vision of choreography and knowledge are precious for the mankind.
. Honour to know this great Personality. "

" Anahit is one of the most versatile artists I met in recent times. Her body of work is based on deep history as well as contextual to current times. Admire her engagement with other musicians and service to world of artists. Best wishes"

"Տաղանդավոր, խելացի և իր գործում յուրահատուկ անձնավորություն, Հաջողություններ միշտ և ամենուր"

"Ms Anahit is an epitome of the grace and beauty that makes the perfect dancer. A few years ago I had the wonderful opportunity to learn from her. Her style is innovative and inspiring and sparks new ideas in young dancers like me. She is a wonderful and kind person, always full of energy. It is an absolute privilege to know and have learnt from such a person."

"Ho avuto l'onore di conoscere Anahit nel 2015 a Roma ed ad ammirare la sua danza spettacolare con gli miei occhi. Anahit quando balla ti trasmette i birvidi, poichè tramite la sua danza ti parla, ti racconta la storia e la cultura di una nazione antica; la quale è la mia bellissima Armenia. Anahit oltre di essere una proffesionista è una persona speciale. Non smettere mai di ballare, il ballo ti rende ancora più bella.
La danza non è un'arte per avere successo. Ma un dono per dare agli altri un'emozione."

"I really enjoy Anahit's choreographies and her way of teaching. For a few years she has been introducing her works at Caryatids Ancient Greek Dance Company in Athens. I enjoyed working with her and dancing at the shows she had organized. Anahit has a very kind, generous yet fair personality. There are so many things one can lean from her. Moreover, her classes are always fun and interesting."

"Անահիտի հետ ծանոթացել եմ 2019 թվականին Հունաստանի Խալկեդիկի հայկական կամպինգի ժամանակ, որտեղ որ անցկացվում էին հայկական պարերի դասեր։ Ես տեսագրում եի այդ միջոցառումը և նկատեցի թե որքան էին բոլոր մասնակիցները ոգևվորված Անահիտի վարած դասերից։ Ինքն իր գիտելիքներով եւ էներգիայով ոգեվորոմ էր բոլորին, մինչեւ անգամ նրանք, որ պարել չգիտեին, փորձում էին սովորել հայկական ազգային պարերը։ Ես անձամբ հարստացրեցի իմ գիտելիքները պարերի մասին, որտեղից եւ ոնց են առաջացել այդ պարերը, մի բան, որը որ ինձ համար շատ մեծ նշանակության ունեցավ։"

"Anahit is a great talent and artist with multiple skills in innovative art dance. She is constantly working on projects with passion and professionalism. A young inspirational woman worth collaborating with"

"I have had the privilege to work together with Anahit since 2017. She is an excellent dancer, intense and spiritual at the same time. She combines all the elements that one finds in great performers. Anahit has the ability to capture your senses. Attending her performances is a unique experience. A true artist! "

"Anahit Saribekyan is not only an accomplished dancer, but also a captivating performer. She inspires audiences with her graceful movement; her intense passion stirring up the most protected of emotions. Anahit is adorned with beauty and allure, leaving one in awe of her artistry, and unable to take their eyes off of her."

Anahit is a versatile dancer who radiates energy and joy. She expresses her passion for dance through a flawless technique and a strong sense of musicality. Her movements are grateful but precise and she has a powerful stage presence. Her choreographies are always intricate, poetic and engaging

"On behalf of the Culture and Art Development Union Art-Folk and of the Institute of Culture, I would like to express gratitude to Anahit Saribekyan for her contribution to the process of our cooperation with the CID. To great extent it is thanks to her professional dedication and full support that the cooperation and interaction of our organizations has been and will be just as fruitful in future."

"Eυχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τη χορογράφο μας Anahit Saribekyan για τις ξεχωριστές εμπειρίες που ζήσαμε μαζί και για το ότι είναι , όχι μόνο σπουδαία καλλιτέχνις, αλλά κι ένας υπέροχος άνθρωπος που είχα τη χαρά να γνωρίσω !!! "

Anahit is a courageous strong and determine artiste. Multi-talented in dance, choreography, dance teaching, art-design. Very talented in her country Armenia as to the world. She keeps inspiring many people in her unique art, Armenian traditionnal dance with her beauty. Excellent performances of her dance traditionnal armenian company. Congratulations.